23.11.2023

Potknięcie.

Wiersz nawiązujący do Akademii Ruchu. 

,,Potknięcie"

Wyrwij się przechodniu,
Ze swoich myśli,
Ktoś, ktoś jeden za drugim,
Potyka się, a droga prosta. 

Wyrwij się przechodniu,
Ze swojej wędrówki,
Cel zaczeka,
Obejrzyj się,
Zastanów,
Potknięcie musi mieć jakiś,

Własny początek. 

20.07.2023
Pozdrawiam! 

3 komentarze: